Φορητή εικόνα του Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου

του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσ/νίκης.

Φορητή εικόνα Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου


 

Φορητή εικόνα του Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου

στο Ιερό Ησυχαστήριο Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσ/νίκης.

Φορητή εικόνα Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου


 

Εικόνα Τέμπλου Ιερού Ναού των Αγίων Αρσενίου του Καππαδόκου και Παΐσίου του Αγιορείτου

στο Ιερό Ησυχαστήριο Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσ/νίκης.

Εικόνα Τέμπλου Ιερού Ναού των Αγίων Αρσενίου του Καππαδόκου και Παΐσίου του Αγιορείτου


 

Φορητή εικόνα των Αγίων Αρσενίου του Καππαδόκου και Παΐσίου του Αγιορείτου

Εικόνα Τέμπλου Ιερού Ναού των Αγίων Αρσενίου του Καππαδόκου και Παΐσίου του Αγιορείτου