Δρομολόγια Αστικής Συγκοινωνίας

Λεωφορείο 87. Στάση: Μοναστήρι Ιωάννου Θεολόγου, κωδικός στάσης 38049.

 87Α: Ρύσιο - Βασιλικά    
 87Μ: ΙΚΕΑ-Βασιλικά-Ρύσιο-Αγ.Αντώνης-Μονοπήγαδο
 87Ν: ΙΚΕΑ-Βασιλικά-Ρύσιο-Αγ.Αντώνης 
 87Ρ: ΙΚΕΑ-Βασιλικά-Ρύσιο-Ταγαράδες 
 87Τ: ΙΚΕΑ-Βασιλικά-Ρύσιο-Ταγαράδες-Αγ.Αντώνης

 

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο   Ω Ρ Α Ρ Ι Ο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Λεωφορείο 87:  Θεσσαλονίκη - Βασιλικά. Ώρες αναχώρησης από ΙΚΕΑ.

Καθημερινή - Σάββατο     Κυριακή
αα Αναχώρηση Γραμμή αα Αναχώρηση Γραμμή
1 5:00 87Α 1 5:00 87Α
2 5:10 87Ν 2 5:10 87Ν
3 6:30 87Μ 3 6:40 87Α
4 6:40 87Α 4 7:30 87Α
5 7:30 87Α 5 9:00 87Α
6 8:20 87Α 6 10:30 87Α
7 8:55 87Ρ 7 11:20 87Α
8 10:25 87Α 8 12:05 87Α
9 11:00 87Μ 9 13:35 87Ρ
10 12:10 87Ρ 10 15:30 87Τ
11 13:40 87Ρ 11 17:10 87Α
12 14:30 87Α 12 18:00 87Α
13 15:30 87Ν 13 18:50 87Α
14 16:30 87Ρ 14 20:15 87Α
15 17:30 87Α 15 21:30 87Ρ
16 18:15 87Α  
17 18:50 87Ρ
18 20:15 87Α
19 21:00 87Ρ
20 22:30 87Ρ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Λεωφορείο 87:  Βασιλικά - Θεσσαλονίκη. Ώρες αναχώρησης από Βασιλικά.

Καθημερινή - Σάββατο     Κυριακή
αα Αναχώρηση Γραμμή αα Αναχώρηση Γραμμή
1 5:45 87Α 1 6:40 87A
2 6:40 87P 2 10:15 87P
3 10:15 87P 3 11:25 87A
4 11:25 87P 4 12:35 87A
5 12:25 87A 5 13:05 87A
6 13:20 87A 6 16:30 87A
7 13:45 87A 7 18:05 87A
8 16:30 87A 8 19:10 87N
9 17:45 87N 9 23:10 87A
10 18:15 87P  
11 19:20 87A
12 19:30 87M
13 22:00 87A
14 23:10 87M

 

Θ Ε Ρ Ι Ν Ο   Ω Ρ Α Ρ Ι Ο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ–ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΚΕΑ
  Καθημερινή Σάβ-Κυρ
1 05:00 87Α 05:00 87Α
2 05:30 87Α 05:30 87Α
3 06:30 87Μ 06:40 87Α
4 06:40 87Α 07:30 87Α
5 07:30 87Α 09:00 87Α
6 08:20 87Α 10:30 87Α
7 08:55 87Ρ 11:20 87Α
8 10:25 87Α 12:05 87Α
9 12:10 87Α 15:30 87Ν
10 13:40 87Ρ 17:10 87Α
11 14:30 87Α 18:00 87Α
12 15:30 87Ν 18:50 87Α
13 16:30 87Α 20:15 87Α
14 17:30 87Α    
15 18:15 87Α    
16 18:50 87Α    
17 20:15 87Α    
18 21:00 87Ρ    
19 22:30 87Α    
         
         
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ–ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
  Καθημερινή Σάβ-Κυρ
1 05:45 87Α 06:40 87Α
2 06:40 87Ρ 08:05 87Ρ
3 08:10 87Α 10:15 87Ρ
4 09:30 87Α 11:25 87Α
5 10:50 87Α 12:35 87Α
6 11:25 87Α 13:05 87Α
7 12:05 87Α 16:30 87Α
8 12:55 87Α 18:05 87Α
9 13:45 87Α 19:10 87Ν
10 16:30 87Α 20:50 87Α
11 17:45 87Ν 23:10 87Α
12 18:15 87Ρ    
13 19:20 87Α    
14 19:30 87Μ    
15 20:50 87Α    
16 22:00 87Α    
17 23:10 87Α