Αγάπη και ταπείνωση
Σ’ αυτήν την συχνότητα εργάζεται ο Θεός